การชำระเงิน
การชำระเงินสามารถทำได้ผ่านการโอนเงินและการ Pay In เข้ามายัง Netway Communication Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลกิจการของ ThaiDomainNames.com โดยตรง รายละเอียดของการชำระเงินเป็นดังต่อไปนี้
 

คุณสามารถเลือกชำระค่าบริการได้ 3 วิธี

1. โอนเงินผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี "บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด"
ธนาคาร
เลขที่บัญชีธนาคาร
ประเภทบัญชี
สาขา
ธนาคาร กรุงเทพ
132-4-73947-1
ออมทรัพย์
บางซื่อ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
271-2-21268-6
ออมทรัพย์
เซ็นทรัล วงศ์สว่าง
ธนาคาร กสิกรไทย
779-2-21214-4
ออมทรัพย์
วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
ธนาคาร ทหารไทย
052-2-29987-4
ออมทรัพย์
วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
ธนาคาร กรุงไทย
020-0-18714-7
ออมทรัพย์
เตาปูน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
463-1-28176-4
ออมทรัพย์
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ธนาคาร ออมสิน
020103208938
เผื่อเรียก
เพียวเพลส ราชพฤกษ์
ธนาคาร ธนชาต
241-6-02216-3
ออมทรัพย์
วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์
 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
หลังจากคุณทำการชำระเงินแล้ว สามารถยืนยันการชำระค่าบริการ ตามวิธีนี้
  • อีเมล์แจ้งมาที่ payment@netway.co.th
  • แฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่หมายเลข (66)2 912-2565 (กรุณาระบุหมายเลข Order หรือชื่อโดเมนเนมมาในสลิปใบโอนเงินด้วย)
  • ยืนยันการชำระเงินออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มของเราที่นี่ คลิกที่นี่
  • โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินที่หมายเลข (66)2 912-2558-64

2. ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต

payment domain payment domain
ชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต VISA, MASTERCARD ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
(กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต นิติบุคคลไม่สามารถทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้)

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
  1. Log in เข้าในระบบสมาชิก
  2. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่ง Link การชำระผ่านบัตรเครดิตทาง E-mail

3. ชำระเงินผ่านเช็ค

ท่านสามารถชำระเงินผ่านเช็ค ด้วยการสั่งจ่ายในนามบริษัทดังรายละเอียดต่อไปนี้
Netway
บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
72 ชั้น 4 อาคารโทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี. 0135539003143
เรามีบริการรับเช็คที่สำนักงานหรือที่บ้านของคุณ (เฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ) สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อบริการเข้ามา ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป หากต้องการให้เข้าไปรับเช็ค กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้ที่หมายเลข (66)2 912-2558 เพื่อนัดหมายวันและเวลา

ที่อยู่สำหรับออกหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
72 ชัน 4 อาคารโทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143

ที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143

**หมายเหตุ**
ในกรณีที่บริษัทของคุณมีหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โปรดนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทก่อน เมื่อได้รับเอกสารรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว บริษัท Netway Communication จะดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ตามที่อยู่ของคุณทันที
อนึ่ง หากคุณชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันการชำระค่าบริการตามวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะไม่สามารถปิดยอดค่าบริการ ต่ออายุ หรือส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านได้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบยอดได้ว่าเป็นรายการโอนเงินของคุณหรือไม่ เพราะในแต่ละวันมีธุรกรรมโอนเงินผ่านบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทเป็นจำนวนมาก
Domain Forwarding